Enkele elementaire regels voor uw comfort en veiligheid en ook het reglement van inwendige orde.

Let op de voorwerpen die in uw zakken zitten (gsm, sleutels, portefeuille)
De tocht verloopt in een groene natuuromgeving, bedankt om ze te respecteren.
Vergeet niet dat u gaat trappen, voorzie u dus van aangepast schoeisel.
Bij vochtig weer kunnen de wielen van de railbike viezigheid projecteren. Opgelet voor het vet van de ketting (vermijd broeken met brede pijpen).
De tocht met een railbike is een moment voor gezinsontspanning. Houd een elementaire afstand aan en het is verboden te botsen met het voertuig voor u. Blijf ook zitten tijdens het hele traject om ongelukjes te vermijden.
Er is geen leeftijdslimiet, kinderen kunnen trappen vanaf 8 jaar. Op de railbike is maximaal plaats voor 4 passagiers en het is verboden om meer personen mee te nemen.
Bij onweer dient u af te stappen en u te verwijderen van de spoorlijn.
U kunt uw picknick en dranken meenemen om te gebruiken tijdens een pauze, maar alcoholische dranken zijn verboden op de railbike.
Wanneer men het uur van terugkeer niet respecteert, moet een boete ter hoogte van het bedrag van het ticket betaald worden.
Het is noodzakelijk uw ticket te behouden tot het einde van de activiteiten. Ondervindt u een probleem, dan kunt u ons bellen op het nr. 082/699079.
Het niet respecteren van de veiligheidsvoorzieningen en -consignes betrekt enkel de verantwoordelijkheid van de klant-huurder. Elke schade aan het materiaal die te wijten is aan dat niet-respecteren zal becijferd en gefactureerd worden aan de klant-huurder.